El Departament de Salut està posant en marxa un pla pel Desenvolupament Professional Continu (DPC) per totes les professions sanitàries a Catalunya.

Segons l’esborrany del document “El DPC és el procés de manteniment i millora de les competències professionals, procés d’aprenentatge que es genera a partir del creixement personal i professional, lligat directament a l’experiència amb el treball, però no exclusivament. El concepte de DPC engloba el de formació continuada amb la particularitat que el transcendeix i permet imaginar fórmules d’aprenentatge i de millora que van més enllà dels cursos, seminaris o tallers, recursos habituals de la formació continuada.”

A la darrera reunió del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), al desembre de 2016, es va presentar el projecte. Posteriorment, al gener de 2017, es va demanar participació als membres del CCFCPS per tal de donar idees. Com a membre del CCFCPS, el president de la SCFM, Pablo Carrasco, va fer un document aportant algunes idees. Finalment, al març de 2017 es va convocar a un professional de la nostra àrea per tal de fer-li una sèrie de preguntes en relació a la implementació del DPC dins l’àmbit de la Física Mèdica. Com bé recordareu, la Junta Directiva de la SCFM va demanar voluntaris per tal d’anar a aquesta entrevista i d’entre els presentats varen triar el Josep Puxeu, de l’Hospital de Sant Joan de Reus, després d’avaluar tant la carta de motivació com el seu CV.

A l’Àrea de Membres del nostre web (iniciant sessió amb el vostre usuari i contrasenya) dins el submenú 'Documents', trobareu tant l’esborrany del document del pla de DPC enviat pel Departament de Salut als membres del CCFCPS com un document amb Annexos. Dins d'aquest document d’annexos trobareu tant el document que va enviar el Pablo Carrasco aportant idees sobre DPC com l’entrevista que varen fer al Josep Puxeu.

A la propera assemblea s’explicarà bé el tema del DPC i també es proposarà una estratègia de formació continuada de Radiofísica Hospitalària promoguda des de la SCFM.